Wildwood, New Jersey yn dewis Endurablend am ei ddyluniad strydlun arloesol.

Mae Cape May County, New Jersey yn dewis Endurablend am ei ddyluniad strydlun arloesol yn Ninas Wildwood. Mae Wildwood yn gyrchfan glan môr poblogaidd. Dewiswyd Endurablend oherwydd ei alluoedd addurniadol mewn lliwiau a dyluniadau personol. Yn ogystal, gwnaeth gallu Endurablend i ddal i fyny at draffig a thywydd eithafol argraff fwy ar Cape May County Public Works.

Mae Endurablend yn driniaeth arwyneb "Ultra-Thin" (1/8") ar gyfer palmentydd asffalt a choncrit, sy'n cynnwys sment polymer wedi'i addasu'n arbennig sy'n cael ei chwistrellu ar eich wyneb. Gellir defnyddio stensiliau i greu patrymau ar gyfer cymwysiadau addurniadol neu ddiogelwch Mae Endurablend wedi'i gynllunio i ddarparu triniaeth arwyneb lliw hynod o wydn i chi a fydd yn selio ac yn amddiffyn yr wyneb rhag halwynau, deunyddiau dadrewi, olewau a'r rhan fwyaf o gemegau, gan ymestyn oes y palmant.