Mae Haenau Arwyneb Palmant yn Falch o Gyhoeddi Cymeradwyaeth Ashghal ar gyfer Endurablend

Mae Pavement Surface Coatings yn falch o gyhoeddi bod ei gynnyrch Endurablend arloesol wedi cael ei gymeradwyo gan Ashghal, y prif awdurdod gwaith cyhoeddus yn Qatar. Mae'r gydnabyddiaeth fawreddog hon yn arwydd o gyflawniad sylweddol i'n cwmni ac mae'n tanlinellu ymrwymiad y cwmni i ddarparu atebion perfformiad uchel a chynaliadwy ar gyfer diwydiant adeiladu'r Dwyrain Canol. Rydym yn falch o fod yn gysylltiedig â'n ffrindiau a'n partneriaid yn Readymix Qatar.

Endurablend: Ymrwymiad i Ragoriaeth

Mae Endurablend wedi'i ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau (fel lonydd beiciau a lonydd bysiau) ledled y byd ac mae'n cynrychioli ymroddiad Pavement Surface Coatings i ddatblygu'r driniaeth arwyneb orau yn y dosbarth ar gyfer asffalt a choncrit. Mae'r cynnyrch chwyldroadol hwn yn cynnig cyfuniad unigryw o estheteg a chynaliadwyedd, gan ragori ar ddisgwyliadau'r diwydiant. Mae Pavement Surface Coatings yn cydnabod pwysigrwydd cyfrifoldeb amgylcheddol mewn adeiladu modern ac mae wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion sy'n cyfrannu at ddyfodol gwyrddach, heb gyfaddawdu ar yr effaith weledol. Mae Endurablend yn darparu ar gyfer y galw cynyddol am arferion adeiladu cynaliadwy ar draws y Dwyrain Canol.

Partneriaeth ar gyfer Llwyddiant

Ni fyddai wedi bod yn bosibl cyflawni cymeradwyaeth Ashghal ar gyfer Endurablend heb bartneriaeth amhrisiadwy ac ysbryd cydweithredol Readymix Qatar. Mae Pavement Surface Coatings yn cydnabod ymrwymiad diwyro Readymix Qatar i ragoriaeth a gweledigaeth gyffredin ar gyfer dyfodol adeiladu yn y rhanbarth. Mae'r llwyddiant cydweithredol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer cyfnod newydd o balmentydd cynaliadwy, diogel, wedi'u diogelu'n dda ledled y Dwyrain Canol.

Ein Cenhadaeth: Harddwch a Chynaliadwyedd

Rydym yn parhau'n ddiysgog yn ein cenhadaeth i ddarparu'r Dwyrain Canol â'n system arwynebu sment polymer uwch sy'n drawiadol yn weledol ac yn amgylcheddol gyfrifol. Rydym yn hyderus bod Endurablend yn gam sylweddol ymlaen at gyflawni’r genhadaeth hon. Gyda'r gymeradwyaeth newydd, mae Endurablend mewn sefyllfa i chwyldroi'r dirwedd adeiladu yn Qatar a'r rhanbarth ehangach.

Edrych Ymlaen: Paratoi'r Ffordd ar gyfer Dyfodol Cynaliadwy

Mae cymeradwyaeth Ashghal ar gyfer Endurablend yn dynodi dyfodol disglair i Gorchuddion Arwyneb Palmant a'r bartneriaeth gyda Qatar. Mae'r cwmni'n edrych ymlaen at gydweithio parhaus i ddarparu atebion palmant eithriadol sydd nid yn unig yn gwella apêl weledol yr amgylchedd adeiledig ond sydd hefyd yn cyfrannu at ddyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae Endurablend yn nodi dechrau ymrwymiad parhaus PRhA i ddarparu cynhyrchion uwchraddol sy'n dyrchafu'r diwydiant adeiladu yn y Dwyrain Canol.