NJDOT yn Dewis Endurablend ar gyfer Strydlun Hackettstown

IMG_1290

NJDOT yn Dewis Endurablend ar gyfer Strydlun Hackettstown

 

Dewisodd NJDOT ddefnyddio Endurablend ar gyfer prosiect Strydwedd Route 46 yn Hackettstown. Mewn ymdrech i wisgo i fyny Main Street yn ardal y ddinas, gosodwyd arwyneb sment polymer Endurablend gyda phatrwm brics Herringbone addurnol 45-gradd gydag ymyl cwrs milwyr a llinell growt llwyd canolig. Dewiswyd Endurablend oherwydd ei wydnwch, ei apêl esthetig, a diffyg cynnal a chadw.

 

Mae Endurablend yn driniaeth arwyneb "Ultra-Thin" (1/8") ar gyfer palmentydd asffalt a choncrit, sy'n cynnwys sment polymer wedi'i addasu'n arbennig sy'n cael ei chwistrellu ar eich wyneb. Gellir defnyddio stensiliau i greu patrymau ar gyfer cymwysiadau addurniadol neu ddiogelwch Mae Endurablend wedi'i gynllunio i ddarparu triniaeth arwyneb lliw hynod o wydn i chi a fydd yn selio ac yn amddiffyn yr wyneb rhag halwynau, deunyddiau dadrewi, olewau, a'r rhan fwyaf o gemegau Yn y bôn, nid yw Endurablend yn cynnal a chadw ac mae ganddo hyd oes ddisgwyliedig o 10+ blynyddoedd o dan amodau traffig trwm.