Croestoriad Marin Avenue Jersey City yn Cael Gweddnewidiad!

Jersey-Dinas-Cyflymder-Tabl-2a

Endrablend Wedi'i Osod Ar Gyfer Croesffordd Addurnol Newydd, Ar Marin Avenue.

Jersey City, NJ - Gosodwyd ein Endurablend yn ddiweddar ar Marin Ave yn Downtown Jersey City fel triniaeth addurniadol ar gyfer y groesffordd brysur iawn hon. Dewiswyd Endurablend oherwydd ei allu i ddal hyd at draffig trwm a thywydd eithafol. Mae Endurablend yn driniaeth arwyneb “Ultra-Thin” (1/8”) ar gyfer palmentydd asffalt a choncrit ac mae'n cynnwys sment polymer wedi'i addasu'n arbennig sy'n cael ei chwistrellu ar eich wyneb. Gellir defnyddio stensiliau i greu patrymau ar gyfer cymwysiadau addurnol neu ddiogelwch. Mae Endurablend wedi'i gynllunio i ddarparu triniaeth arwyneb lliw hynod wydn i chi a fydd yn selio ac yn amddiffyn yr wyneb rhag halwynau, deunyddiau dadrewi, olewau a'r rhan fwyaf o gemegau, gan ymestyn oes y palmant. Gydag Endurablend gallwch greu dyluniadau gan ddefnyddio bron unrhyw liw, gwead neu batrwm sydd ei angen arnoch.

Gellir defnyddio endurablend fel troshaen polymer asffalt a choncrid i amddiffyn arwynebau rhag cracio a asglodi am flynyddoedd i ddod wrth atgyweirio dirywiad presennol y swbstradau hyn.