Dinas Las Vegas

Roedd Dinas Las Vegas wedi gosod thermoplastig parod gyda phatrwm brics ar groesffordd concrit. Roedd gan y deunydd broblemau gyda bondio a gwisgo cynamserol. Fe gawson ni atgyweirio'r llwybrau croes gan ddefnyddio Endurablend. Gwnaethom hyn drwy ddefnyddio llifanu i gael gwared ar y thermoplastig parod presennol. Fe wnaethon ni lenwi'r cymalau gydag EB a rhoi haen denau dros y croesffyrdd cyfan. Yna fe wnaethom osod y stensiliau i lawr a chwistrellu ar y dyluniad brics. Mae'r ddinas wrth ei bodd â'r canlyniad ac yn parhau i nodi Endurablend ar gyfer eu ceisiadau croesffordd addurniadol.