Croestoriad Addurnol

Amdanom ni

Pavement Surface Coatings LLC yw gwneuthurwr Endurablend. Datblygwyd sment wedi'i addasu â pholymer endurablend i ddechrau fel troshaen denau (1-3mm) ar gyfer asffalt a choncrit. Yn hanesyddol, nid yw sment wedi'i addasu â pholymer wedi perfformio'n dda mewn cymwysiadau tenau ac wedi profi cracio a dadlaminiad difrifol. Mae datblygiadau diweddar mewn polymerau ac ychwanegion sment wedi ein galluogi i gynhyrchu deunydd unigryw sy'n hyblyg ac yn wydn, sydd â chryfder bond rhagorol i asffalt a choncrit ac sy'n gydnaws yn thermol â'r ddau swbstrad. Gall Endurablend hefyd ddal agregau mawr heb wahanu, gan ei wneud yn ddeunydd delfrydol ar gyfer cadw palmant yn ogystal â chymwysiadau addurniadol a diogelwch.