Cyfuniad Perffaith ar gyfer Cangen Hir New Jersey!

Yn ddiweddar, gosodwyd ein Endurablend yn y Pier Village Ocean Resort yn Long Branch, New Jersey. Gosodwyd Endurablend ar y brif dramwyfa trwy'r gyrchfan Newydd hon sydd wedi'i lleoli ar hyd arfordir New Jersey. Dewiswyd Endurablend oherwydd ei alluoedd addurniadol mewn lliwiau a dyluniadau personol. Fe'i dewiswyd hefyd oherwydd ei allu i ddal i fyny at draffig a thywydd eithafol. Yn y bôn, mae Endurablend yn rhydd o waith cynnal a chadw am oes y palmant y mae wedi'i atodi hefyd.

Mae Endurablend yn cynnwys cotio Polymer Sment wedi'i lunio'n arbennig y gellir ei chwistrellu ar balmant asffalt a choncrid. Gyda Endurablend gallwch greu bron unrhyw ddyluniad, lliw a gwead y dymunwch. Defnyddir stensiliau i greu patrymau a dyluniadau.